Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang kadaugan sa kaluwasan
Si Kristo Hesus atong abyan
Ang manluluwas kanatong tanan
Dios Amahan kita tabangan

Chorus
Padayon igsoon sa bulohaton
Isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon
Ang Dios magapanilipod bisan pinakamalisod
Ginoong Hesus makagagahum

Mga pagsulay dili babag sa kuluwasan
Kung si Hesus ato nga abyan
Ang pagkamatarong ug kaluwasan
Maangkon ta kung magatuman

Repeat Chorus

Pagagantihan sa Dios nga Amahan
Nagmatinumanong Katawhan
Ang kinabuhing walay katapusan
Gi-andam sa mga balaan

Repeat Chorus

Ang Dios magapanilipod bisan pinakamalisod
Ginoong Hesus makagagahum

Sponsored