song

Nakadungog Ako

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Nakadungog ako sa pagtawag Nimo
Nagpasalamat ko, Oh Dios sa Imong pagtubos
Bisan ako may kahugaw, puno sa kaulaw
Apan sa kahugawan ko, Imo gipasaylo

Chorus
Moduol ako karon, O Ginoo
Sa dugo Mo hugasi, Sala ko hinlo-e

Nagatawag si Hesus sa malumong tingog
Gipakita ang gugma N’ya wala gayuy sama
Magadayeg kita ug maghimaya Niya
Di na kita mabalaka kay S’ya Dios sa Gugma

Repeat Chorus

Itugyan ko karon ang kinabuhi ko
Sa maampingon Mong bukton ako masaligon
Dakong kalipay ko tungod sa kalooy Mo
Kahibulongan nga grasya daygon ang ngalan N’ya

Repeat Chorus

Moduol ako karon, O Ginoo
Sa dugo sa kalbaryo, hugasi na ako

Sponsored