Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kung ang pakigdait sama sa suba
Kalinaw ug kahalalom
Bisan ang kaguol ingon sa bagyo
Maayo alang sa kalag ko

Chorus
Maayo sa kalag
Maayo alang sa kalag ko

Ginoo dali-a kanang adlawa
Nga ang pagtoo makita
Ang dahunog sa pagbalik Nimo
Kini maayo sa kalag ko

Ang akong sala Oh mahimayaon
Imo ng ginapasaylo
Ang tanan sa krus Imong ginalansang
Dalayegon Ka sa kalag ko

Repeat Chorus

Maayo alang sa kalag ko

Sponsored