song

Grasya Sa Kaluwasan

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Daygon ta Siya ang magbubuhat sa tanan
Niining kalibutan nga atong gipuy-an
Daygon ta ang Dios
Tungod sa gugma Niyang tim-os
Sa matag-usa kanato higala

Chorus
Grasya sa kaluwasan maangkon ta
Gugma way paglubad sa matag-usa
Siyay matood nga higala

Kinsa si Hesus sa imong kinabuhi
Giila mo ba Siya nga maoy manunubos ta
Siya ang tuburan sa tanang kinabuhi
Daygon ta Siya sa walay katapusan

Repeat Chorus 2x

Siyay matood nga higala
Oh daygon ta Siya

Sponsored