00:00
00:00
1Walay Luha Nga Miagas
2Gusto Kong Sundon
3Balaan Ka O Dios
4Dunay Paglaum
5Ulan
6O Dios Nga Gamhanan
7Balaang Kasulatan
8Balaang Syudad
9Hangin
10Ayaw Gayud Kalimti
11Antuson Lang
12Nag Ampo Ka Ba
13Hain Na Ang Imong Pagsalig
14Unsay Kapuslanan

Sponsored