00:00
00:00
1Ang Diyos Nagmahal Kanimo
2Bililhon Ang Panahon
3Ang Diyos Nagtawag Gihapon
4Linog Ug Bagyo
5Andam Ka Ba
6Kuptan Ko
7Lonlon Kalipay
8Magkita Ta Sa Langit

Sponsored

Sponsored