1. Dako ang pagkamatinumanon Mo,
  Dios Amahan wa Kay pagkausab;
  Kaluoy Mo wala gyuy pagkapakyas,
  Unsa Ka kanhi mao sa dayon.

  CORO
  Matinumanon Ka!
  Matinumanon Ka!
  Matag buntag bag-o’ng kaluoy Mo;
  Naghatag Ka sa tanang kinahanglan,
  Pagkamatinumanon Mo gayud!

 2. Ting-init, tingtugnaw ug tingbuklad ba,
  Adlaw, bulan ug kabitoonan;
  Niduyog pagsaksi’s kinaiyahan,
  Sa Imong pagkamatinumanon.
 3. Gipasaylo’s sala, kalinawng lungtad,
  Presensyang naglipay ug naggiya;
  Kusog ko ka’on, paglaum sa ugma,
  Kabulahan naako’g daghan pa!

Sponsored