1. Gugma sa Dios labaw pa sa
  Giasoy ug gisulat na;
  Habog pa’s kabitoonan,
  Lalum pa’s kinalaluman.
  Nabalaka’ng duha’ng sad-an,
  Dios, sa Anak nagluwas,
  Gipauli na ang sad-an,
  Gipasaylo pa ang sala.

  CORO
  Gugma sa Dios dato’g putli!
  Di masukod, lig-on!
  Molahutay pa sa awit
  Sa mga balaan.

 2. Sa paglabay sa panahon,
  Gingharian mangapukan;
  Mga tawong di moampo,
  Magpatabon sa kapangpangan;
  Gugma sa Dios magpadayon
  Sa tanang mga panahon;
  Iyang grasya alang sa tanang
  Mga kaliwat ni Adan.
 3. Dagat mapuno ba’s tinta,
  Kalangitan ma-papel ba;
  Ma-pluma ang tanang tukog,
  Matag tawo magsusulat;
  Gugma sa Dios kon isulat,
  Maughan pa ang dagat;
  Langit di gyud magpaigo,
  Bisag inaton pa nato.

Sponsored